Witamy w MS TFI

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych tworzy i zarządza funduszami inwestycyjnymi. Działamy od drugiej połowy 2010 r. na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Obecnie MS TFI zarządza Funduszem Inwestycyjnym Otwartym MS Parasolowy oraz Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym MARS.